İnsan Kaynakları Formu
Çalışmak İstediğiniz Şehir   
* Başvurulan Pozisyon   
Daha Önce Merinos A.Ş.'ye başvurdunuz mu?  
Ücret Beklentiniz
 
Kişisel Bilgiler
* Ad     
* Soyad   
Adres  
Ev Telefonu  
Cep Telefonu
* E-Posta   
Cinsiyet  
Doğum Yeri  
* Doğum Tarihi   
Medeni Durum  
Uyruk  
Öğrenim Bilgileri
  Okul Bölüm Derece Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans
Üniversite
Yüksekokul
Lise
İlköğretim
İş Deneyimi
Şirket Departman Pozisyon Giriş / Çıkış Görev Tanımı
Yabancı Dil Bİlgileri
Yabancı Dil
Seviye
Kurs ve Sertifika
Eğitim Alınan Kurs ve Kuruluş Konusu Süre
Askerlik Bilgileri
* Askerlik Durumu
  
Terhis Tarihi ve Yeri
Kişisel Durum
Bedensel Engeliniz Var mı?
Geçirdiğiniz Ameliyat Var mı?
Boy
Kilo
Araç Kullanma Bilgileri
Ehliyet
Sınıfı
Mecburi Hizmet Borcu Olan Kuruluş
Mecburi Hizmet Borcu Olan Kuruluş
Emekli Olunan Kuruluş
Referanslar
Adı Soyadı İş Yeri Pozisyonu Telefonu
 

Bu iş başvuru formundaki sorulara verdiğim cevapların tam, açık ve doğru olduğunu ve gerçeğe aykırı veya eksik bir beyanımla MERİNOS A.Ş.’ne alındığımın anlaşılması halinde bir ihbar veya tazminata gerek olmaksızın işime son verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep veya iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya gerçeğe aykırı beyanımdan dolayı MERİNOS A.Ş’ nin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.