Kurumsal

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için risk yönetimi uygulayarak belirlenen riskleri doğru bir şekilde yönetmek esas amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Bilginin gizliliğine ve bütünlüğüne zarar verebilecek yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı,
  • İçerden veya dışardan gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumayı,
  • Bilgiye erişilebilirliğini belirlenmiş yetkiler ve iş süreçleriyle sağlamayı,
  • Yasal şartlara, paydaşlarımız ile bilgi güvenliğine dair yapılan sözleşmelere uymayı,
  • İş sürekliliğimizi sürdürmeyi ve değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği bilincini arttırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapmayı,
  • Bilgi güvenliği kapsamında dahili ve harici iletişimi etkili şekilde sürdürmeyi,
  • Risk yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amaç ve hedeflerini gerçekleştirerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan Şeker