Kurumsal

MERİNOS ENERJİ POLİTİKASI

Enerji konusundaki yasal mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara tam uyum sağlamayı, amaçlara ve hedeflere ulaşmak için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,

Enerji yönetiminde karbon ayak izini en aza indirerek çevreyi korumayı, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme yapmayı,

Enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,

Risk ve fırsat yönetimi anlayışını kuruluşun tüm seviye ve fonksiyonlarında etkin kılarak enerji verimliliğini sağlamayı ve enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi,

Enerji verimliliği faaliyetlerini, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın mevcut kalite ve konfor şartlarından ödün vermeden gerçekleştirmeyi,

Tedarikçi ve tüm iş paydaşlarımızı, enerji performansları konusunda teşvik ederek yaşam döngüsü yaklaşımında etkin olmayı,

Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini gözetmeyi,

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını tüm süreçlerimizde kullanmayı ve ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya katkıda bulunmayı,

Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve halkımıza eğitim aktiviteleri düzenleyerek, çevre ve enerji konularında sorumluluk bilincini arttırmayı, politikamızla ilgili farkındalıklarını sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Erdemoğlu