Kurumsal

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır.

Merinos İnsan Kaynakları Genel Politikası;

  • İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,
  • Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme imkanları sağlamak,
  • Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,
  • Şirket içinden yönetim kadrolarına eleman yetiştirmek ve yerleştirmek,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
  • Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
  • Personeli ilgilendiren konuları anında duyurmak, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlamak ve iş verimini artırmak,
  • Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,
  • Personelin motivasyon tatmin düzeyi ile şirkete bağlılıklarını takip etmek; bunun için gerekli revizyon ve iyileştirmeleri yapmak şeklindedir.

 

İş Başvuru Formu için Tıklayınız

 

Açık pozisyonlar için tıklayınız.